Entrepriser

Pallisgaard A/S’ entrepriseafdeling udfører alle former for entrepriseopgaver.
Entrepriseopgaver kan eksempelvis specificeres i hhv. fagentrepriser, hovedentrepriser og/eller totalentrepriser – i alle tilfælde med tømrer-/snedkerarbejde som egenproduktion.

Præcis byggestyring er højt prioriteret i enhver entrepriseopgave, og det optimale materialeflow sikres via logistikstyret levering. Vi anvender udelukkende godkendte byggematerialer fra anerkendte producenter og pålidelige leverandører, og den efterfølgende dokumentation for korrekt udført arbejde leveres i form af en detaljeret kvalitetssikringshåndbog.
Vi samarbejder med en trofast skare af kvalitetsbevidste underleverandører.