Magisterparken – Opfriskning af garageanlæg

Beklædning af 40 garager, skure og carporte. Taghældning ændres før nye tagplader med kondensstop monteres.

Efterfølgende monteres nye døre, facadeplader og zinktagrender på alle anlæg