Pressemeddelsle | Pallisgaard A/S | 2020

Pallisgaard Foto

Pallisgaard A/S fordobler ejerkredsen ved at optage to nøglemedarbejdere – Rasmus Pedersen og Rune Borregaard – som partnere. Rasmus og Rune har begge en solid grunduddannelse i tømrerfaget, stor erfaring som ledere og varetager allerede i dag mange byggeopgaver, hvorfor udvidelsen er en naturlig videreudvikling af Pallisgaard A/S. Med udvidelsen af ejerkredsen sikrer vi virksomhedens evne til fortsat at yde optimal rådgivning til vores kunder og levering af byggeopgaver i topkvalitet.

I forbindelse med optagelsen som partnere erhverver Rasmus og Rune en andel af aktierne i Pallisgaard A/S

I en kommentar til begivenheden udtaler tømrermester Mogens Jørgensen:
Vi oplever en stor vækst i efterspørgslen på at levere god rådgivning og totalløsninger indenfor vores kerneområder som er entrepriseopgaver, servicering af boligforeninger og erhvervskunder samt specialopgaver. For at kunne levere topkvalitet både på kort og lang sigt fordrer det en solid ejer- og lederplatform. Vi er derfor meget glade for at det er lykkedes os at få Rasmus og Rune med som partnere i vores fælles virksomhed.