Specialopgaver

Pallisgaard A/S har gennem mange år deltaget i adskillige renoveringsopgaver på smukke bindingsværkshuse og diverse fredede ejendomme i det Nordjyske.
Derigennem har virksomheden oparbejdet anselig ekspertise i forbindelse med arbejdsopgaver, der kræves udført efter gamle håndværkstraditioner.

Renoveringsarbejder af den art kræver engagerede, fagligt dygtige og samvittighedsfulde håndværkere med dyb respekt for de historiske værdier. Netop den type medarbejdere søger målrettet beskæftigelse i vores Serviceafdeling, idet de her får tilfredsstillet deres ønsker om faglige udfordringer og dokumenteret evnen til at løse spændende specialopgaver i tæt samarbejde med såvel fredningsmyndigheder som omhyggelige bygherrer.